Drukuj
Prefer

Fakt, iż o gustach się nie dyskutuje stanowi jeden z fundamentów (i to fundamentów natury iście fundamentalnej!) grzeczności, kultury oraz ogłady. Jednakże na łamach czytanego przez Ciebie bloga za nic sobie mamy savoir vivre i niczym sfora wilków wyjących do księżyca z upodobaniem łamiemy wszelkie zasady, by choć o krok przybliżyć się do lingwistycznego absolutu prawdy. Tak więc dziś podyskutujemy o rzeczonych gustach i bezczeszcząc wszelkie tabu rozłożymy konstrukcje z angielskim czasownikiem prefer na czynniki pierwsze. Swoją drogą, powyższe zdania wcale niespecjalnie chytrze kryją nawiązania do dwóch utworów pewnego wykonawcy spod ciemnej gwiazdy. Kto odgadnie tytuły, ten dostanie ustną pochwałę od nauczyciela.

Prefer

Gdy mówimy o ogólnych preferencjach, po prefer używamy czasownika w formie gerund (z końcówką –ing):

- Do you like jogging?

- Well, not really. I prefer swimming.

Jeżeli w zdaniu z prefer chcemy dokonać porównania i powiedzieć, że wolimy oddawać się czynności X niż Y, należy użyć konstrukcji:

prefer… to…

Można w niej zastosować dwa czasowniki w formie gerund (-ing), tak jak powyżej; można też użyć dwóch rzeczowników. Przykłady:

Would prefer

Gdy chcemy określić nasze preferencje odnośnie konkretnej czynności czy decyzji, a zatem gdy pragniemy wyrazić się w kontekście szczególnym, nie ogólnym, możemy użyć konstrukcji:

I would prefer + bezokolicznik (to do something)

lub

I would prefer + rzeczownik (something)

Formę “I would prefer” można skrócić do “I’d prefer”. Przykłady:

W celu dokonania porównania i ściślejszego określenia preferencji należy posłużyć się formułą:

would prefer . . . rather than / instead of

Przykłady: