Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin reguluje zasady prowadzenia kursów językowych online (przez komunikator Skype) oraz przez telefon w ramach usług opisanych na stronie Angielski przez Skype (angielski-przez-skype.pl) świadczonych przez firmę Next Level Company Dawid Cieśla o numerze NIP 8522396840, dalej określaną jako „firma”.
 • Firma prowadzi indywidualne kursy języka angielskiego online w ramach świadczonych przez firmę usług językowych (PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 • Każdy uczeń korzystający z usług firmy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego, firma zobowiązuje się do realizacji zajęć.

Zapisy na lekcje

 • W celu rozpoczęcia nauki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie angielski-przez-skype.pl lub skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem poprzez formularz kontaktowy.
 • Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki, lecz mogą zostać dowolnie zmienione, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażą zgodę na proponowane zmiany.
 • Jednostka lekcyjna trwa 60 minut.

Płatności

 • Wszystkie podane w cenniku ceny lekcji są cenami brutto.
 • Uczeń otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty w postaci faktury.
 • Opłaty za lekcje należy uregulować z wyprzedzeniem minimum 48h przelewem na podane przez nauczyciela konto bankowe w Polsce lub przez PayPal (karty kredytowe lub bezpośredni przelew PayPal).
 • Uczeń może opłacić dowolną ilość lekcji (minimum 1 lekcja). Opłacone lekcje mają ważność 6 miesięcy od momentu dokonania wpłaty lub wystawienia faktury potwierdzającej wpłatę.

Realizacja zajęć

 • Zajęcia mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego komunikatora - niekoniecznie Skype. W przypadku wyboru innego komunikatora niż Skype, uczeń i nauczyciel muszą wyrazić zgodę na użycie wybranej aplikacji. Zajęcia mogą także odbywać się przez telefon. W obydwu przypadkach uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia jakości połączenia oraz mikrofonu. Jeżeli przeprowadzenie zajęć jest niemożliwe ze względu na słabą jakość połączenia ze strony ucznia, uczeń ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji.
 • Przekładanie i odwoływanie lekcji (zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela) musi być zgłaszane minimum 48h przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku strona odwołująca ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji na rzecz drugiej osoby.
 • W przypadku, gdy uczeń spóźni się na lekcję, nauczyciel jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po tym czasie nauczyciel nie ma obowiązku czekać dłużej. W przypadku, gdy nauczyciel spóźni się na lekcję, uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do kolejnej lekcji lub uczeń otrzyma pełną lekcję gratis w przypadku spóźnienia nauczyciela przekraczającego 15 min.

Postanowienia końcowe

 • Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej angielski-przez-skype.pl.
 • Żadne dane klientów firmy nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.