Temat lekcji: Be supposed to do sth / Sippose
Wykonawca: Europe
Utwór: Not Supposed To Sing The Blues

Dziś czeka nas lekcja z przytupem i jedną nóżką bardziej, a to dzięki Szwedzkiemu zespołowi Europe, który zapewne każdy kojarzy z wydanego w zamierzchłym roku 1986 utworu The Final Countdown. W 2012 chłopaki wpadli na genialny pomysł przestrojenia gitar pół tonu niżej i nagrania nieco mocniejszej płyty, która wciąż jednak jest głęboko zakorzeniona w tradycyjnych motywach porządnego rocka i bluesa z lat 80-tych. A jeżeli o bluesie mowa, posłuchajmy utworu przestrzegającego potencjalnych bluesmanów przed porywaniem się z motyką na słońce:

 
Spójrzmy na poniższe wersy:
Boy, you're not supposed to sing the blues
Where you come from

Nie będę podejmował polemiki z wokalistą Europe, jako że bluesa nie śpiewam (z moim głosem lepiej nie…). Przejdę natomiast do krótkiego omówienia frazy to be (not) supposed to do sth, która dość często występuje w języku angielskim i jest przydatna w wielu kontekstach.

Równie technicznie, co zwięźle rzecz ujmując, to be (not) supposed to do sth jest konstrukcją w stronie biernej i opisuje pewną powinność lub oczekiwania względem podmiotu. Czasownik to be możemy dowolnie odmieniać, supposed zawsze pozostaje w tej samej formie z końcówką –ed, na końcu używamy czasownika w bezokoliczniku (to do) i dopełnienia (sth). Przykłady:

 • I'm supposed to go the store. (Powinienm pójść do sklepu.)
 • What am I supposed to do? (Co powinienem zrobić?)
 • You are not supposed to sing the blues. (Nie powinieneś śpiewać bluesa.)
 • She was supposed to buy some milk, but she forgot. (Miała kupić mleko, ale zapomniała.)
Często konstrukcja to be supposed to do sth mylona jest z samym czasownikiem suppose, który używamy mówiąc o sytuacjach przypuszczalnych, gdybając i snując domysły. W tym kontekście możliwe są następujące konstrukcje:
 • I suppose Tom is right. (Pewnie Tom ma rację) Jest to przypuszczenie, w którym czasownik suppose pełni standardową funkcję orzeczenia.
 • Suppose they don't arrive on time? (Co jeśli nie przyjdą na czas?) Ta forma opisuje przypuszczalną sytuację i jest równoważna z formą What if… (What if they don’t arrive on time?) W tego typu zdaniach suppose występuje na początku zdania, które możemy traktować jak część okresu warunkowego z if.
Więcej przykładów (bo przykładów nigdy zbyt wiele):
 • I suppose this plan might work.
 • I suppose Mary will get the job.
 • I suppose you are tired after the exercise.
 • Suppose I won the lottery…
 • Suppose Chris forgets about our party.
 • Suppose you sing the blues and the lead singer of Europe finds out.

Pełny tekst utworu:

Born in 1963
In the shadow of Kennedy
I'm still a kid when the levee breaks
Man, oh man, that's all it takes
 
And I'm on my way
 
Boy, you're not supposed to sing the blues
Where you come from
If you walk across those railroad tracks
Son, you're on your own
But all I know is what I feel, and it can't be wrong
Boy, you're not supposed to sing the blues
Where you come from
Where you come from
It's just not done
 
Back in black and I'm 17
I've been told, son, let it be
I got these lines upon my face now
A room at the heartbreak hotel
Yeah yeah
 
Oh well, oh well
Ah yeah
 
Boy, you're not supposed to sing the blues
Where you come from
If you walk across those railroad tracks
Son, you're on your own
All I know is what I feel, and it can't be wrong
Boy, you're not supposed to sing the blues
Where you come from
Where you come from
It's just not done
 
Oh well, oh well
Alright
 
Boy, you're not supposed to sing the blues
Where you come from
If you walk across those railroad tracks
Son, you're on your own
But all I know is what I feel, and it can't be wrong
Boy, you're not supposed to sing the blues
 
Where you come from
Where you come from
It's just not done