Time

Październik czai się tuż za rogiem, liście tylko czekają, aby spaść z drzew, dżdżysta aura straszy dżdżem za oknem, a zatem nadszedł najwyższy czas, by przyjrzeć się konstrukcji „it’s (high) time…” w języku angielskim. Wnikliwy czytelnik zapewne zastanawia się teraz, czy sens logiczny powyższego zdania został tak zawoalowany, że umknął uwadze, czy też może zdanie owo pozbawione jest jako takiego sensu w sensie ogólnym. By już nie wypisywać bzdur i przejść do rzeczy poinformuję tylko, iż nie uchylę rąbka tajemnicy osnuwającej dzisiejszy wstęp, niech przyszłe pokolenia lingwistów dywagują, spekulują, polemiki uskuteczniają. My natomiast zakasujemy rękawy i bez dalszej zwłoki zabieramy się za naukę, ponieważ jak już zaznaczyłem wyżej – najwyższy na to czas!

Zbiegiem okoliczności fraza „najwyższy czas” jest tłumaczeniem angielskiego wyrażenia „It’s high time”, które jest tematem dzisiejszej lekcji. Konstrukcji tej używamy w sytuacjach, gdy coś powinno być zrobione, lecz zrobione nie zostało, a czas – jak to czas – ucieka i powinniśmy brać się do roboty. Po „It’s (high) time” należy w tym kontekście użyć czasownika w formie przeszłej (past simple), mimo że mówimy o teraźniejszej lub przyszłej sytuacji. Słowo „high” jest opcjonalne i podkreśla fakt, że już istotnie robi się późno i nastały na działanie czas jest jak najbardziej najwyższy. Zamiast „high” można też użyć „about”, tworząc frazę „It’s about time…” Kilka przykładów:

  • It’s time you went to bed. Remember you will have to wake up at 7 tomorrow!
  • It’s high time Tom bought a new car. He will never pick up girls with a wreck like that!
  • It’s about time heavy metal was reintroduced as a mainstream music genre.

Omawianej konstrukcji można również użyć do krytykowania, wyrażania dezaprobaty i chęci zmiany obecnej sytuacji, co ilustrują poniższe przykłady:

  • It’s high time the government got serious and stopped playing silly buggers.
  • It’s about time you changed your hair colour, you’re too old for that pinkish hue.
  • It’s time I stopped inventing rather silly examples and got more serious.

W sytuacjach, gdy wciąż pozostało trochę czasu, nie spóźniamy się z niczym, nie ma presji; oraz gdy nasz osąd tudzież opinia pozbawione są irytacji i krytyki, możemy użyć wyrażenia „It’s time” (z reguły bez przymiotników „high” lub „about”) z bezokolicznikiem („to do sth”), jak w przykładach:

  • It’s time (for you) to buy a new laptop, because this one is getting slow.
  • It’s time (for the investors) to change their strategy if they want to make profit in the future.
  • It’s time (for me and my dear readers) to say goodbye.