Diamenty

Gdyby zawierzyć mądrościom ludowym, klechdom, porzekadłom i filmom szpiegowskim (taki, tak!), to prędzej czy później człowiek wpadnie w sidła paradoksów i stanie na rozdrożach logiki. Bo z jednej strony tu i ówdzie można natknąć się na maksymę, jakoby nic nie trwało wiecznie (czyli po angielsku: nothing lasts forever), z drugiej zaś w filmie z Jamesem Bondem z roku 1971 już z samego tytułu dowiadujemy się, że diamenty są wieczne (diamonds are forever). I bądź tu mądry! Oczywiście pierwszy lepszy kosmolog czy fizyk kwantowy puknąłby się (albo nas) w tym miejscu w mózgoczaszkę i popatrzył z politowaniem, ale na całe szczęście entuzjaści języka angielskiego to z reguły istoty o inklinacji do humanizmu. Tak czy owak, wracając do myśli przewodniej – wszystko (za wyjątkiem diamentów) prędzej czy później dobiegnie końca, warto zatem byłoby opanować wyrażenia do owego końca nawiązujące. Tym bardziej, że często popełniamy w tej kwestii błędy, z reguły związane z niewłaściwym użyciem przyimka.

W języku angielskim można użyć dwóch różnych przyimków mówiąc o końcu czegoś: at / in + the end. Jak się zapewne domyślacie, wraz ze zmianą przyimka ulega zmianie kontekst i znaczenie frazy. Przyjrzyjmy się dokładnie różnicom i zastosowaniom obydwu wyrażeń:

At the end

Formuła: at the end + of + rzeczownik

Znaczenie: pod koniec / na końcu czegoś

Po frazie „At the end” nie musimy używać przyimka of oraz rzeczownika, gdy kontekst jest na tyle jasny, że wiemy, o koniec czego chodzi. Ważne jest jednak, by zapamiętać, iż w przypadku tego wyrażenia zawsze mówimy o końcu konkretnej rzeczy czy okresu czasu. Przykłady:

  • At the end of the film the music was great!
  • I liked the film, especially the music at the end. (=at the end of the film)
  • I will start a new job at the end of the month.
  • My house is at the end of the street.
  • Just walk down the street and at the end you will find my house. (=at the end of the street)
In the end

Forma: in the end (bez przyimka i rzeczownika)

Znaczenie: w końcu, ostatecznie

Synonimy: finally, eventually

Wyrażenie „In the end” opisuje nieokreślony przedział czasu, będący końcem / finalnym etapem trwania danej czynności czy okresu. Zerknijmy na następujące zdanie:

  • I thought the book was quite boring, but in the end I couldn’t stop reading it.

W powyższym przykładzie nie mówimy de facto o końcu książki (ostatnich stronach / rozdziałach), lecz o końcowym etapie czytania. Więcej przykładów:

  • I tried to understand quantum physics and in the end I succeeded.
  • She didn’t know what to do and in the end she simply tossed a coin.

We wszystkich powyższych zdaniach można zastąpić wyrażenie in the end słowami finally lub eventually.