Remember

Jak zapewne wszyscy doskonale pamiętają, czasownik “remember” w języku angielskim znaczy „pamiętać”. Jednakże anglojęzyczne pamiętanie bywa przewrotne, a to za sprawą dwojakiej natury przybieranych przezeń form oraz znaczeń. Spójrzmy na poniższe przykłady:

 • I remember talking to Jim about his new girlfriend.
 • Remember to talk to Jim about his new girlfriend.

Jak widzimy, po czasowniku “remember” można użyć zarówno bezokolicznika (infinitiveto do sth), jak i formy z końcówką –ing (gerunddoing sth). W zależności od wybranej konstrukcji zmianie ulega znaczenie zdania, co jest typowe, by nie rzec: nagminne dla języka angielskiego, ewidentnie pretendującego do tytułu najbardziej zagmatwanych tworów lingwistycznych w obrębie kilku najbliższych galaktyk. By rzucić nieco światła na mętne mgławice angielskiej gramatyki, niczym rasowi naukowcy lubieżnie rozbierzmy zasady użycia słowa „remember” na czynniki pierwsze!

Remember doing sth
Forma gramatyczna: Remember + Gerund
Definicja po angielsku: to have the memory of doing an action
Definicja po polsku: pamiętać, że się coś robiło/zrobiło (w przeszłości)

Przykłady wraz z tłumaczeniem:

 • I remember reading this book. (Pamiętam, że czytałem tę książkę.)
 • Ann remembers dancing with John on their first date. (Ann pamięta, jak tańczyła z Johnem na ich pierwszej randce.)
 • Do you remember hearing that joke for the first time?(Czy pamiętasz, jak usłyszałeś ten żart po raz pierwszy?)
 • I don’t remember being rude to Sally.(Nie pamiętam, żebym był niemiły dla Sally.)

W przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że pamiętamy jak dana osoba coś robiła, używamy zaimka osobowego lub rzeczownika opisującego tę osobę (my mother, the teacher, etc.) tuż po słowie „remember”:

 • I remember Tom saying some silly things about you. (Pamiętam, jak Tom wygadywał o Tobie głupstwa.)
 • We clearly remember the teacher explaining the rule. (Jasno pamiętamy, że nauczyciel objaśniał tę regułę.)
Remember to do sth
Forma gramatyczna: Remember + Infinitive
Definicja po angielsku: to do an action you should do
Definicja po polsku: pamiętać, aby coś zrobić (w przyszłości)

Przykłady wraz z tłumaczeniem:

 • Remember to clean your room! (Pamiętaj, żeby posprzątać pokój!)
 • Do you remember to revise before the exam? (Czy pamiętasz o tym, że powinieneś powtórzyć materiał przed egzaminem?)
 • Please remember to lock the door.(Pamiętaj proszę, by zamknąć drzwi.)

Mam nadzieję, że po przeczytaniu dzisiejszej lekcji będziecie pamiętać, jak to jest z pamiętaniem po angielsku!