Confusion

W języku angielskim można odnaleźć całe mnóstwo słów czy fraz, które często są ze sobą mylone, niewłaściwie używane lub błędnie rozumiane. Dzieje się tak, ponieważ rzeczone słowa - zapewne za sprawą wszędobylskich sił nieczystych tudzież niesprzyjającej koniunkcji planet (albo nawet i sfer!) – wyglądają podobnie, brzmią podobnie, albo (w najgorszym wypadku) wyglądają i brzmią podobnie na raz, co stanowi istne apogeum lingwistycznej złośliwości. Tak więc po raz kolejny musimy przywdziać równie symboliczną co metaforyczną pelerynę, zakasać rękawy i poprzez cierpliwą naukę, jak na językowych bohaterów przystało, wyplenić zło czyhające na nieświadomych uczniów. W odwiecznej walce pomoże nam poniższa lista, która przedstawia różnice między kilkoma notorycznie mylonymi zwrotami.

 

Awhile vs. A While

Awhile (adverb) - for a while; for a short time

The guests planned to stay awhile.

A while (noun) - for a short time

Gdy while używane jest po przyimku (for a while), przedimek "a" należy stosować jako odrębne słowo, nie łączać go z "while"

The guests planned to stay for a while.

 

Borrow vs. Lend

Borrow (verb) - to take or accept something for a short time with the intention of returning it to its rightful owner

Could I borrow that CD you bought last week please?

Lend (verb) - to give something for a short time with the intention of getting it back

Would you please lend me that CD you bought last week?

 

Complement vs. Compliment

Complement (noun) - that which completes or brings to perfection; (verb) - to make complete

White wine is a perfect complement to shrimps..

Compliment (noun) - something said in admiration, praise, or flattery; (verb) - to pay a compliment to; congratulate

Jack gave Sally a compliment when she prepared a delicious dinner for him.

 

Elicit vs. Illicit

Elicit (verb) - to draw forth or bring out; evoke

Out teacher always elicits answers from us.

Illicit (adjective) - unlawful; illegal

The police found illicit drugs in my neighbour’s house.

 

Lose vs. Loose

Lose (verb) - to become unable to find; to mislay; to fail to win or gain

              Did you lose your phone again?

              That sports team is really hopeless – they always lose.

Loose (adjective) - not tight; giving enough room

              I think you’ve lost weight – your jeans look really loose.

 

Sell vs. Sale

Sell (verb) - to give up, deliver or exchange for money

Nowadays a lot of shops sell their goods online.

Sale (noun) - the act of selling; the work, department, etc. of selling

   After Christmas sales are always attractive and bring in a lot of customers.